Pháp lý

Trang web www.picot.vn

 • Được điều hành bởi hai công ty Groupe Lactalis: LNS có tổng vốn cổ phần là 1.925.410 Euro, trụ sở đặt tại Rennes theo giấy phép đăng ký doanh nghiệp số 451 194 963, tại Parc d’activités de Torcé, Secteur Est, 35370 TORCE – số điện thoai +33-2-99-49-20-00 (sau đây gọi tắt là “LNS”) và Lactalis International, trụ sở đặt tại số 16 Avenue Jean Jaurès, 94607 Choisy le Roi, Pháp, đăng ký tại Créteil theo số 353 155 492, với số vốn cổ phần là 40,000 Euro, và số điện thoại +33-1-49-78-56-00 (sau đây gọi tắt là “Lactalis International”).
 • Đại diện là So Fresh Joint Stock Company, một công ty có trụ sở tại số 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường 06, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, số điện thoại liên hệ +84 8 39 304 140.
 • Được thiết kế bởi Intuiti, một công ty có trụ sở đặt tại 43 rue du Préfet Bonnefoy - Nantes 44000 - Pháp, trang web tại địa chỉ www.intuiti.net, và đ điện thoại liên hệ +33 2 40 34 13 72.
 • Chịu trách nhiệm biên tập trang web là So Fresh Joint Stock Company.

Bất kỳ sự cố hoặc câu hỏi nào liên quan đến trang web, vui lòng liên hệ So Fresh Joint Stock Company.

Để báo cáo nội dung bất hợp pháp, vi phạm hoặc không phù hợp, vui lòng gửi email tới địa chỉ: picot.vietnam@lactalis-international.fr

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ số điện thoại chăm sóc khách hàng 04.7728231 hoặc gửi email đến picot.vietnam@lactalis-international.fr

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bằng việc truy cập hoặc tìm duyệt trang web www.picot.vn (“Trang Web”), người dùng chấp nhận vô điều kiện các điều khoản sử dụng sau đây:

1. Quyền sở hữu trí tuệ

LNS và Lactalis International là các chủ sở hữu hoặc có toàn quyền sử dụng, quyền sở hữu và quyền thu lợi nhuận trên trang Web (ví dụ như bản quyền, nhận diện thương hiệu hay bất kỳ quyền sở hữu nào tuân theo luật và thỏa ước), bao gồm tên miền www.picot.vn và tất cả các bộ phận cấu thành trang Web (văn bản, cấu trúc, ảnh động, tranh, ảnh, biểu tượng, thiết kế, thương hiệu, âm thanh và nhạc, phần mềm, cơ sở dữ liệu, v.v.). Người dùng chỉ có thể sử dụng trang Web và các thành phần của trang web cần thiết cho việc truy nhập và tìm duyệt của Trang Web và các tính năng của nó, và cung cấp nó cho các mục đích phi thương mại cá nhân. Nghiêm cấm mọi hoạt động sao chép, tải về, phân phát hoặc hiển thị không có ủy quyền của Picot. Picot có thể điều chỉnh trang Web mà không cần thông báo trước, và sẽ từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc thay đổi này. Không được phép tạo ra bất kỳ liên kết nào tới trang Web nếu không có văn bản ủy quyền từ Picot. Picot có thể thu hồi văn bản này bất kỳ lúc nào. Các trang có liên kết tới trang Web có thể không thuộc phạm vi quản lý của Picot, vì thế Picot từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý (bao gồm cả việc biên tập) liên quan đến việc tìm duyệt và nội dung của các trang web này. Picot có quyền vô hiệu hóa bất kỳ liên kết hoặc khung hình trong bất kỳ trang web nào, nếu xét thấy không phù hợp vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nội dung bất hợp pháp, phỉ báng hoặc nội dung khiêu dâm, hoặc không được Picot chấp nhận, và từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc vô hiệu hóa những liên kết hoặc khung hình này.

2. Nội dung người dùng

Trang Web có thể cung cấp các tính năng cho phép người sử dụng truyền tải hoặc gửi nội dung, bao gồm văn bản, hình ảnh hoặc nội dung khác (”Nội dung của Người dùng”) liên quan đến các sản phẩm của Picot và là một phần dịch vụ khách hàng của Picot. Về Nội dung của Người dùng, Picot không đưa ra bất kỳ cam kết rõ ràng hay ngụ ý về tính chính xác hay độ tin cậy, và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Nội dung của Người dùng hiển thị trên trang Web, mặc dù Picot có thể theo dõi Nội dung của Người dùng dưới bất kỳ hình thức nào theo thời gian. Picot không chịu trách nhiệm đăng tải Nội dung của Người dùng và có thể từ chối đăng hoặc xóa hoặc kiểm duyệt mọi Nội dung của Người dùng đã đăng nếu cho rằng không phù hợp, và không chịu trách nhiệm xác minh, xóa bỏ hoặc sửa đổi Nội dung của Người dùng trừ khi có yêu cầu của pháp luật, lệnh của tòa án hoặc thông báo từ cơ quan nhà nước. Người dùng cam kết và bảo đảm rằng họ có toàn quyền sở hữu và sử dụng Nội dung của Người dùng và Nội dung của Người dùng họ đăng tải không vi phạm luật pháp và các quy định của luật pháp, quyền lợi của bên thứ ba như bản quyền, nhận diện thương hiệu, bằng sáng chế, quyền riêng tư hoặc các quyền khác, hoặc vi phạm bất kỳ thỏa thuận, lệnh của tòa án hoặc thông báo từ cơ quan nhà nước. Người dùng ủy quyền cho Picot được miễn phí tiền bản quyền trên toàn thế giới, không thể thu hồi, vĩnh viễn, không độc quyền và hoàn toàn có thể chuyển nhượng hoặc quyền cấp phép sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch thuật, tạo ra tác phẩm phái sinh, phân phát, thực hiện và hiển thị toàn bộ hoặc một phần Nội dung của Người dùng hoặc kết hợp nội dung đó với các thông tin khác dưới mọi hình thức, bằng phương tiện truyền thông hoặc công nghệ sẵn có trong hiện tại hay sẽ phát triển trong tương lai trên trang web và thông qua trang Web. Người dùng sẽ không được thực hiện hành vi lạm dụng và đăng nội dung bất hợp pháp hoặc không phù hợp như:

 • Ảnh khiêu dâm, bạo lực hoặc bất kỳ tài liệu xúc phạm hoặc khiêu dâm
 • Nội dung tấn công hoặc quấy rối tình dục người dùng khác hoặc các bên thứ ba
 • Tài liệu phỉ báng hay bôi nhọ
 • Nội dung đẩy mạnh phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa khủng bố hoặc bất kỳ hoạt động phạm tội nào
 • Nội dung vi phạm bản quyền hoặc thương hiệu, vi phạm bí mật thương mại
 • Thư rác, quảng cáo, tài liệu hoặc liên kết thương mại (biểu ngữ, email rác, bán hàng đa cấp, v.v...)
 • Hành vi gây rối hoặc cố gắng truy cập khu vực bị hạn chế của trang Web
 • Xâm phạm thông tin cá nhân của những người dùng khác (như email, họ tên, số điện thoại, địa chỉ, mật khẩu hoặc các thông tin khác) hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người khác (thông tin cá nhân của những người dùng khác hoặc thông tin cá nhân riêng của chính người dùng)
 • Đăng thông tin để mạo danh người khác hoặc người dùng khác, hoặc cố gắng sử dụng tài khoản hoặc hồ sơ của người dùng khác
 • Tải lên Tài liệu có chứa vi rút (trojan, worm hay vi rút loại khác)

 • Vi phạm các nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp;
 • Gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, phản bội bí mật nhà nước, âm mưu lật đổ chính quyền, và phá hoại sự thống nhất của Nhà nước;
 • Gây tổn hại cho danh dự và lợi ích của nhà nước;
 • Xúi giục hận thù chủng tộc hoặc phân biệt đối xử, phá hoại đoàn kết dân tộc;
 • Phá hoại chính sách quốc gia về tôn giáo, ủng hộ các giáo phái và mê tín dị đoan;
 • Lan truyền tin đồn, gây rối trật tự xã hội, và làm tổn hại đến sự ổn định xã hội;
 • Phổ biến các thông tin khiêu dâm, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực, giết người, kinh dị, hoặc tiếp tay cho tội phạm;
 • Xúc phạm hoặc nói xấu người khác, và xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;

Bao gồm các nội dung mà luật pháp và các quy định hành chính nghiêm cấm. Trang Web có thể yêu cầu đăng ký có một số tính năng. Tài khoản và hồ sơ được tạo của người dùng là thông tin cá nhân và chỉ có thể được sử dụng bởi người dùng đã đăng ký. Người dùng đồng ý không được bán hoặc chuyển giao tài khoản hoặc hồ sơ của mình hoặc cung cấp thông tin đăng nhập và mật khẩu của mình cho bên thứ ba. Người dùng bảo đảm sử dụng các thông tin đăng ký đúng sự thật và chính xác (như họ tên, email hay tuổi). Picot có thể quyết định chấm dứt tài khoản hoặc hồ sơ nghi ngờ là bất hợp pháp hoặc không phù hợp hoặc vi phạm các Điều khoản sử dụng. Người dùng bảo đảm Picot không phải chịu trách nhiệm về tất cả các yêu cầu, chi phí và thiệt hại phát sinh từ Nội dung của Người dùng và/hoặc hành vi của người dùng trên trang web hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng.

3. Chính sách quyền riêng tư

3.1 Dữ liệu cá nhân

Bạn không cần cung cấp thông tin cá nhân khi truy cập trang web. Tuy nhiên, để truy cập vào một số tính năng đặc biệt của các trang web, Picot có thể yêu cầu người dùng phải đăng ký và cung cấp dữ liệu cá nhân cần thiết để chạy các tính năng (họ tên, email, tuổi hoặc các thông tin khác). Người dùng buộc phải cung cấp dữ liệu cá nhân nếu muốn truy cập các tính năng đặc biệt này. Người dùng phải cam kết dữ liệu cá nhân mình cung cấp hoàn toàn trung thực và chính xác và không gây tổn hại tới quyền lợi và lợi ích của bên thứ ba. Trong phạm vi cần thiết, dữ liệu cá nhân có thể được trao đổi trong các cơ quan thuộc Tập đoàn Picot, các đối tác hoặc nhà cung cấp để xử lý thông tin. Người dùng có thể liên hệ địa chỉ 16 Avenue Jean Jaurès, 94607 Choisy le Roi, France / +33-1-49-78-56-00 / Email để yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của mình, hoặc chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân đó.

3.2. Cookies

Để tạo trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, Picot có thể sử dụng cookie (các tệp tin dữ liệu nhỏ lưu trên trình duyệt web của người dùng bao gồm các thông tin như lịch sử trình duyệt của người dùng trên trang Web). Cookie giúp Picot nhận ra người dùng khi người dùng đó truy cập vào trang Website để hiển thị nội dung tương ứng hoặc thu thập số liệu thống kê không định danh về các hoạt động trực tuyến. Người dùng có thể chỉnh sửa tùy chọn trình duyệt web để vô hiệu hóa các tệp tin cookie, trong trường hợp đó, người dùng nên lưu ý rằng các tính năng và trải nghiệm trên trang Web có thể bị hạn chế.

4. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Thông tin trên trang Web này (bao gồm các tư vấn hoặc kiến nghị về dinh dưỡng do Picot đăng tải) chỉ được cung cấp nhằm mục đích tham khảo và không nên được coi là yêu cầu y tế đồng thời cũng không được dùng để thay thế cho tư vấn từ chuyên viên y tế có trình độ cao. Picot luôn nỗ lực để đảm bảo các thông tin trình bày trên trang web là chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, Picot không đảm bảo rằng tất cả các thông tin đều chính xác, hoàn chỉnh và cập nhật. Picot không đưa ra bất kỳ cam kết rõ ràng hoặc ngụ ý liên quan đến một phần hoặc toàn bộ trang web. Picot cũng từ chối mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc truy cập và nội dung của các trang web nhúng hoặc có thể truy cập từ trang Web của mình. Mặc dù Picot sử dụng nguồn tài liệu và phần mềm nhằm đảm bảo an ninh dữ liệu của trang Web, Picot không thể kiểm soát hoàn toàn mạng Internet và cảnh báo người dùng về sự tồn tại của những rủi ro tiềm ẩn về tính bảo mật của dữ liệu được chuyển giao qua mạng internet. Trong mọi trường hợp, Picot không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc trừng phạt không xét đến nguyên nhân, nguồn gốc, tính chất và hậu quả bất kỳ phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang Web hoặc bất kỳ hành động nào do Picot thực hiệ hoặc không thể thực hiện theo bất kỳ email hoặc email của một người dùng. Đặc biệt, Picot từ chối mọi trách nhiệm cho việc gián đoạn hoặc không thể truy cập trang Web, các lỗi hay thiệt hại bất kỳ do hành vi gian lận của các bên thứ ba (ví dụ như hành vi xâm nhập).

5. Điều chỉnh

Picot có thể điều chỉnh Thông báo Quy định Pháp lý và Điều khoản Sử dụng bất kỳ lúc nào. Chi tiết điều chỉnh sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang Web và người dùng được coi là chấp nhận vô điều kiện khi truy cập hoặc sử dụng trang Web sau khi đăng tải. Vì vậy, người dùng cần thường xuyên truy cập Trang Thông báo Quy định Pháp lý và Điều khoản Sử dụng.

6. Luật pháp và Quyền tài phán

Thông báo Quy định Pháp lý và Điều khoản Sử dụng tuân thủ luật pháp và quy định của Việt Nam. Các tòa án ở Hà Nội, Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến trang Web. Không có chi tiết nào trong Điều khoản này hạn chế quyền của Picot yêu cầu khởi tố người dùng phát sinh từ hoặc liên quan đến trang Web tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền, hoặc khởi tố đồng thời tại hơn một tòa án có thẩm quyền. Bản quyền © Picot (cập nhật gần nhất bởi Picot Vietnam)